Processer för RPA

Kan man få denna text på bilden?


RPA automatiserar repetitiva arbetsuppgifter
och processer genom att efterlikna mänskliga aktiviteter med tangentbord, mus och logiska slutsatser. Dessutom kan dina robotar arbeta direkt mot API:er, databaser och OS. RPA låter dig köra dina robotar i bakgrunden och kan hantera stora komplexa flöden och processer. Du startar dina robotar själv eller låter olika händelser automatisk aktivera dina robotar.

Betrakta dem som din digitala arbetskraft. Visa dina robotar vad du ska göra och låt dem sedan göra jobbet. De kan interagera med alla system eller applikationer på samma sätt som du gör. Robotarna kan tränas till att hitta relevant information i ostrukturerad data. De kan dessutom klonas och öka sin kapacitet efter behov. Dina robotar arbetar felfritt efter dina villkor och regelverk.

Vilka processer kan dra nytta av robotic process automation in min verksamhet?
Ni har sannolikt många processer att utvärdera. Vilken eller vilka ska man börja med? De vanligast förekommande kriterierna för urval av processer är inom arbetsområden med många repetitiva arbetsmoment, större kostnader, hög felprocent, missnöjda kunder, hög personalomsättning, svårt att hålla tidsplaner och problem att hantera tillfälligt hög arbetsbelastning. Ingen organisation är den andra lik och ni vet själva bäst vilka processer och arbetsmoment i er verksamhet som gör mest ont.

Måste jag börja med en stor process eller kan jag börja i liten skala?
Med robotisering kan ni börja i så liten skala som ni önskar. Välj en arbetsuppgift som sammanlagt kräver någon timmes arbetsinsats per dag eller har ni någon arbetsuppgift som kräver 15 minuter av flera användare per dag? Då kommer ni få en ökad förståelse för vilken nytta robotisering kan göra i er verksamhet och hur det kommer att påverka er.

Ni behåller er nuvarande mjukvara och systemen som de ser ut idag. Den digitala medarbetaren kommer att använda er befintliga IT-infrastruktur. Det medför en snabb och enkel implementation.

Hur stor investering är nödvändig för att implementera robotic process automation?
Investeringen ni behöver göra utgör en bråkdel av en typisk investering i IT-system och vi har flexibla prismodeller som kan anpassas efter era krav. Vi berättar gärna mer vid ett möte.

Går det att lita på arbetet som roboten utför?
Det är svårt för människor att arbeta felfritt med monotona och ständigt återkommande arbetsuppgifter. Vi människor påverkas av yttre faktorer som innebär att vi begår misstag ibland. Robotar fokuserar på en sak i taget vilket garanterar att det endast utför det den blivit ombedd att göra och säkerställer ett korrekt resultat. Både för er fortsatta
verksamhetsprocess och i er uppföljning är det viktigt med hög datakvalitet.